DXN

Naša veb stranica će uskoro biti na raspolaganju.

Dostupnosti naše kancelarije u Subotici:

24000 Subotica Korzo 7/5.

Radno vreme:

Ponedeljak: 10:00 - 17:00
Utorak: 10:00 - 17:00
Sreda: 10:00 - 17:00
Četvrtak: 10:00 - 17:00
Petak: 10:00 - 17:00
Subota: 9:00 - 13:00

Kontakt:
Telefon: +38 124522-926
Mobil:  +38 1652789456
E-mail: office AT dxn.rs